Internet cáp quang Đăng nhập Đăng ký
Viettel ra mắt mã số mới

Viettel ra mắt mã số mới

Ngày cập nhật : 06/08/2016

PSTN là dịch vụ điện thoại bàn cố định có dây giúp khách hàng sử dụng gọi nội hạt,liên tỉnh,quốc tế,gọi liên tỉnh,di động và các dịch vụ khác.Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu. Cáp quang dài, mỏng thành phần của thủy tinh trong suốt bằng đường kính của một sợi tóc. Chúng được sắp xếp trong bó được gọi là cáp quang và được sử dụng để truyền tín hiệu trong khoảng cách rất xa

Xem thêm
Khuyến mãi lắp đặt Internet

Khuyến mãi lắp đặt Internet

Ngày cập nhật : 06/08/2016

PSTN là dịch vụ điện thoại bàn cố định có dây giúp khách hàng sử dụng gọi nội hạt,liên tỉnh,quốc tế,gọi liên tỉnh,di động và các dịch vụ khác.Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu. Cáp quang dài, mỏng thành phần của thủy tinh trong suốt bằng đường kính của một sợi tóc. Chúng được sắp xếp trong bó được gọi là cáp quang và được sử dụng để truyền tín hiệu trong khoảng cách rất xa

Xem thêm
Khuyến mãi lắp đặt

Khuyến mãi lắp đặt

Ngày cập nhật : 06/08/2016

PSTN là dịch vụ điện thoại bàn cố định có dây giúp khách hàng sử dụng gọi nội hạt,liên tỉnh,quốc tế,gọi liên tỉnh,di động và các dịch vụ khác.Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu. Cáp quang dài, mỏng thành phần của thủy tinh trong suốt bằng đường kính của một sợi tóc. Chúng được sắp xếp trong bó được gọi là cáp quang và được sử dụng để truyền tín hiệu trong khoảng cách rất xa

Xem thêm
Dịch vụ chữ ký cuộc gọi - iSign Viettel

Dịch vụ chữ ký cuộc gọi - iSign Viettel

Ngày cập nhật : 06/08/2016

PSTN là dịch vụ điện thoại bàn cố định có dây giúp khách hàng sử dụng gọi nội hạt,liên tỉnh,quốc tế,gọi liên tỉnh,di động và các dịch vụ khác.Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu. Cáp quang dài, mỏng thành phần của thủy tinh trong suốt bằng đường kính của một sợi tóc. Chúng được sắp xếp trong bó được gọi là cáp quang và được sử dụng để truyền tín hiệu trong khoảng cách rất xa

Xem thêm
Dich vụ chặn cuộc gọi - SMS Viettel

Dich vụ chặn cuộc gọi - SMS Viettel

Ngày cập nhật : 06/08/2016

PSTN là dịch vụ điện thoại bàn cố định có dây giúp khách hàng sử dụng gọi nội hạt,liên tỉnh,quốc tế,gọi liên tỉnh,di động và các dịch vụ khác.Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu. Cáp quang dài, mỏng thành phần của thủy tinh trong suốt bằng đường kính của một sợi tóc. Chúng được sắp xếp trong bó được gọi là cáp quang và được sử dụng để truyền tín hiệu trong khoảng cách rất xa

Xem thêm
Gói cước 3G - Dmax Viettel cho sinh viên

Gói cước 3G - Dmax Viettel cho sinh viên

Ngày cập nhật : 06/08/2016

PSTN là dịch vụ điện thoại bàn cố định có dây giúp khách hàng sử dụng gọi nội hạt,liên tỉnh,quốc tế,gọi liên tỉnh,di động và các dịch vụ khác.Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu. Cáp quang dài, mỏng thành phần của thủy tinh trong suốt bằng đường kính của một sợi tóc. Chúng được sắp xếp trong bó được gọi là cáp quang và được sử dụng để truyền tín hiệu trong khoảng cách rất xa

Xem thêm
Dịch vụ điện thoại cố định

Dịch vụ điện thoại cố định

Ngày cập nhật : 06/08/2016

PSTN là dịch vụ điện thoại bàn cố định có dây giúp khách hàng sử dụng gọi nội hạt,liên tỉnh,quốc tế,gọi liên tỉnh,di động và các dịch vụ khác.Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu. Cáp quang dài, mỏng thành phần của thủy tinh trong suốt bằng đường kính của một sợi tóc. Chúng được sắp xếp trong bó được gọi là cáp quang và được sử dụng để truyền tín hiệu trong khoảng cách rất xa

Xem thêm
Dịch vụ Collect Cell của Viettel gọi người nghe trả tiền

Dịch vụ Collect Cell của Viettel gọi người nghe trả tiền

Ngày cập nhật : 06/08/2016

PSTN là dịch vụ điện thoại bàn cố định có dây giúp khách hàng sử dụng gọi nội hạt,liên tỉnh,quốc tế,gọi liên tỉnh,di động và các dịch vụ khác.Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu. Cáp quang dài, mỏng thành phần của thủy tinh trong suốt bằng đường kính của một sợi tóc. Chúng được sắp xếp trong bó được gọi là cáp quang và được sử dụng để truyền tín hiệu trong khoảng cách rất xa

Xem thêm
banner right
  • Online 3
  • Hôm nay 3
  • Trong tuần 3
  • Trong tháng 3
  • Trong năm 3
  • Tổng kết 3
Lưu Ý Từ Websieutoc.VN Lưu Ý Từ Websieutoc.VN

Đây Là Website Mẫu
Không Có Giá Trị Bán Hàng.
Liên Hệ: 028.6656 5252 Để Biết Thêm Chi Tiết